Gewoon Anders biedt jongeren met autisme en/of een licht verstandelijke beperking, een veilige omgeving. Een omgeving, waarin ze zichzelf mogen zijn en zich binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Deze veilige omgeving bieden we aan jongeren vanaf 17 jaar. Dit kunnen jongeren zijn met ASS, of een andere ontwikkelings-/gedragsstoornis zonder (of met een lichte) verstandelijke beperking (zie ook onze pagina GewoonAnders.info/voor-wie).

Iedere jongere volgt een eigen individueel traject, die gericht is op het (aan-)leren van vaardigheden om zo de zelfredzaamheid/zelfstandigheid te vergroten.  Gewoon Anders biedt een beschermde woonplek en daarnaast bieden we ook ambulante ondersteuning bij de jongere in zijn eigen woonomgeving.

De woonvoorziening is gevestigd in een woonwijk in Roden. Het heeft 4 slaapkamers, zodat de jongeren ieder een eigen privé-/slaapvertrek hebben. Bewust is gekozen voor een huis in een woonwijk, om zo ook te kunnen contacten met andere leeftijdgenoten uit de omgeving. In Roden zijn de verbindingen naar de stad Groningen goed op orde. In de woonvoorziening is plaats voor 4 jongeren.

Gewoon Anders is zeer kleinschalig. Dit is om zo goed mogelijk een geborgen sfeer te bieden. De kleinschaligheid is zeer belangrijk en is ook het speerpunt dat we willen behouden in deze moeilijke tijden, waarin de zorg steeds grootschaliger wordt.

We werken volgens de methode ‘Geef me de 5’ van Colette de Bruin. ‘Geef me de 5’ betekent; wie, wat, wanneer, hoe en waarom. Dit geeft de deelnemer met ASS duidelijkheid en structuur, waar Gewoon Anders bekend om staat: voorspelbaar en duidelijk. De jongeren weten wat er van ze verwacht wordt. Rust, regelmaat en overzichtelijkheid is onze leidraad.

Team

Het team van Gewoon Anders bestaat uit een kleine vaste groep van 5 begeleiders, die ieder hun eigen talenten en specialisme in het team brengen.

Voordelen van kleinschaligheid op een rij:

Korte communicatie lijnen

Persoonlijk contact met alle betrokkenen (ouders, gemeenten, dagbestedingscentra, andere hulpverlening)

Overzichtelijkheid en weinig prikkels

Duidelijkheid en voorspelbaarheid naar de jongeren

Vast team van professionals