Jongeren nemen voorzichtig de stap om zelfstandig te gaan leven en wonen. Dit gebeurt veelal met zorgvuldige begeleiding van de ouders. Dit geldt niet voor jongeren die al op jonge leeftijd in de jeugdzorg terecht zijn gekomen. Of voor jongeren die thuis in een complexe situatie wonen, die zowel voor de jongere als de ouders belastend kan zijn. Zij staan voor de opgave om op jonge leeftijd zelfstandig te leren leven, terwijl ze minder kunnen rekenen op de ondersteuning van mensen om zich heen. Gewoon Anders wil deze jongeren zoveel mogelijk bij die opgave steunen. Kamertraining kan helpen bij het (aan-)leren van vaardigheden om zelfstandig te leven. Ook draagt deze manier van werken zoveel mogelijk bij aan het geven van een positief zelfbeeld en het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Daarnaast biedt Gewoon Anders ambulante ondersteuning. Onze zorgprofessional komt bij de jongere in de eigen leefomgeving om hem of haar te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk te functioneren vanuit de eigen woonomgeving.

Wij richten ons op jongvolwassenen vanaf 17 jaar, met stoornissen in het autistische spectrum, moeilijk opvoedbaar of andere gedrags- of ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD of cluster 4 diagnose) en/of een licht verstandelijke beperking.