Wij werken in een kleinschalige woonsetting: onze groepen zijn nooit groter dan vier deelnemers.

Er wordt een beschermde omgeving geboden, met rust, regelmaat, duidelijkheid en geborgenheid. Wij werken volgens de ‘Geef me de Vijf’-methodiek van Colette de Bruin; wie, wat, waar, wanneer en hoe. Veiligheid, gezondheid, welzijn en de ontwikkeling van de deelnemer staan voorop.

Iedere jongere heeft zijn eigen leerplan en werkt op zijn eigen manier met een vaste begeleider aan doelen.

We kijken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen.

We geven veel positieve aandacht.

Rust, regelmaat en overzichtelijkheid zijn onze leidraad.

Voor het ontvangen van ondersteuning van Gewoon Anders is een indicatie vanuit de WMO of WLZ (dit in de vorm van PGB) nodig. Wij helpen u graag op weg met de aanvraag hiervoor.

Daarnaast wordt er een eigen bijdrage vanuit het CAK verwacht. Wanneer de indicatie ‘Beschermd wonen’ van toepassing is, stelt het CAK de hoogte van de eigen bijdrage vast aan de hand van eigen inkomsten. Ontvang je ambulante ondersteuning, dan is de eigen bijdrage een vast bedrag van € 19,- per maand.

Gewoon Anders is sinds 2020 HKZ gecertificeerd (Kiwa kleine organisaties).

De klachtenregeling is ondergebracht bij Solo partners. Wanneer er klachten zijn en er met de leidinggevende niet naar tevredenheid een oplossing is gevonden, kan er via de klachtenprocedure van Solo partners een onafhankelijke klachtenafhandeling gestart worden.