Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Trees Kerkhoff, Gewoon Anders

 

Gewoon Anders

Gewoon Anders biedt jongeren met autisme en/of een lichte verstandelijke beperking, een veilige omgeving. Een omgeving, waarin ze zichzelf mogen zijn en zich binnen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen.  

 

Persoonlijke gegevens

Als je met ons contact opneemt via telefoon, brief of e-mail dan zullen daar mogelijk persoonlijke gegevens van jou bij zitten. Denk dan aan gegevens als je naam, je adres, je telefoonnummer, je e-mailadres en wellicht nog andere gegevens.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Gewoon Anders, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Informatie

Als je ons vraagt om informatie over één van onze diensten of over iets anders wat met ons bedrijf te maken heeft, dan zullen wij jouw persoonlijke gegevens enkel gebruiken om je te kunnen antwoorden. Deze gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en worden ook zeker niet verkocht aan derden. 

Offerte

Als je ons om een offerte vraagt, zullen wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken om je deze offerte te sturen. De persoonlijke gegevens zullen wij bewaren voor de geldigheidsduur van de offerte. De geldigheid van een offerte zal altijd vermeld staan in de offerte. Dit is normaal gesproken een maand, maar daar kan in enkele gevallen van worden afgeweken. 

Zakelijke overeenkomst 

Als we een zakelijke overeenkomst hebben, een contract, dan zijn wij als bedrijf wettelijk verplicht om gegevens langer te bewaren. Deze gegevens worden zorgvuldig digitaal bewaard. 

 

Jouw rechten

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Gewoon Anders vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door contact op te nemen met ons via de voornoemde contactgegevens. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Gewoon Anders.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Gewoon Anders opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Gewoon Anders al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Gewoon Anders vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Gewoon Anders niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Plichten

Gewoon Anders verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen echter nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres, telefoonnummer of postadres is bijvoorbeeld nodig om je vragen te kunnen beantwoorden of om een product te kunnen leveren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Gewoon Anders de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Gewoon Anders met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Gewoon Anders behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Gewoon Anders dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Gewoon Anders te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Gewoon Anders, Trees Kerkhoff: gt.kerkhoff@gewoonanders.info, telefoon: 06 31220608